Міссія та цінності

Для кожної Компанії європейського зразка дуже важливими є орієнтири, які ведуть її та увесь її колектив до спільної мети, дають уявлення про бажаний результат від діяльності, формують культуру Компанії та її обличчя. Агрохолдинг «МРІЯ», усвідомлюючи всю важливість та значимість цих категорій для розуміння і подальшого дотримання заданого курсу, проголосив своєю місією гасло: Зрощуємо успіх!, а візією (баченням) – Бути ефективним лідером українського агробізнесу, надійним партнером і відповідальним роботодавцем. Саме ці орієнтири стають визначальними в роботі Агрохолдингу, а досягнути поставлених цілей Компанії допоможе дотримання основних чотирьох цінностей «МРІЇ»: Відкритість. Відповідальність. Турбота. Результативність.

Що вони означають на практиці для Компанії «МРІЯ» та кожного її співробітника?

Відкритість

1. Відкритість. «МРІЯ Агрохолдинг» – це прозора Компанія. Ми відкриті для нових ідей, технологій, інформації, діалогу та спільного пошуку рішення. Ми постійно розвиваємось: вдосконалюємо наші технології, створюємо умови для росту і розвитку співробітників.

Кожен співробітник «МРІЇ» працює прозоро і дотримується стандартів роботи. Веде діалог, дає і приймає зворотний зв'язок від колег та партнерів. Розвивається і постійно підвищує ступінь своєї експертизи, обмінюється досвідом і передає свої знання іншим. Кожен співробітник проактивний, відслідковує кращі практики у своїй сфері для розвитку бізнесу Компанії.

Відповідальність

2. Відповідальність. «МРІЯ Агрохолдинг» будує партнерські взаємовідносини зі своїми інвесторами, постачальниками, клієнтами і місцевими громадами. Ми – надійний об’єкт для інвестицій та відповідальний роботодавець.

Кожен співробітник «МРІЇ» несе відповідальність за свої вчинки, дії та взяті зобов’язання. Кожен працівник послідовний і підтверджує слово ділом. Надає достовірну інформацію та звітність, оцінює й попереджує ризики.

Турбота

3. Турбота. Ми робимо внесок у розвиток нашої Компанії, наших сіл і нашої країни. «МРІЯ» турбується про благополуччя співробітників і створює комфортні умови праці. Ми бережно ставимось до довірених нам ресурсів та навколишнього середовища, цінуємо та плекаємо традиції.

Кожен співробітник «МРІЇ» проявляє турботу і допомагає колегам у досягненні спільної цілі. Дбайливо й раціонально ставиться до довірених йому ресурсів – землі, техніки, інвестицій і навколишнього середовища. Робить внесок у розвиток та зміцнення репутації Компанії, розвиток села та країни в цілому. Цінує та примножує традиції Компанії, агросектора і країни.

Результативність

4. Результативність. Ми – експерти своєї справи. У «МРІЇ» націлені на досягнення максимального та стійкого командного результату. Ми проявляємо ініціативу, знаходимо можливості для досягнення цілей якісно і в терміни.

Кожен співробітник «МРІЇ» досягає результату і не зупиняється на досягнутому. Готовий до викликів та розглядає труднощі як можливість. Допомагає своєю експертизою. Якщо проблема колег належить до моєї зони відповідальності, я її вирішую. Кожен працівник залучений в життя Компанії та проявляє ініціативу. Особиста ціль – частина спільної цілі команди.

Всі вище перелічені цінності Компанії «МРІЯ Агрохолдинг» – це її жива сутність. Ми взяли курс до високої мети і не зупинятимемось на шляху до неї, будемо нести ці цінності в світ, щоб ставати кращими для Компанії, для України і для кожного з вас.